Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě.

Všeobecná ustanovení Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje pro dodávku zboží Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednané zboží

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí internetového obchodu. Zavazujeme se, že svým zákazníkům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Pokud je uvedeno u zboží i jeho využití, zákazník prohlašuje, že je s touto informací seznámen a že za případné jiné využití zboží nese plnou zodpovědnost. Pokud je u zboží uvedeno využití pro laboratorní účely, je toto zboží určeno především pro laboratorní výzkum. Pokud není na etiketě výrobku uvedeno jinak, nesmí být zboží použito k jiným účelům. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy z e-shopu se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím - rekapitulace objednávky zaslaná mailem.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata okamžitě a potvrzení Vaší objednávky je automaticky zasíláno na uvedenou emailovou adresu v objednávce. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

Ceny zboží

Veškeré ceny uvedené v našem eshopu jsou konečné včetně DPH. 

Zrušení objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 12 hodin po odeslání objednávky.

Dodávka a doprava

Zboží je odesíláno nejpozději do 3 pracovních dnů. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako´Balík do ruky´. Způsob platby za je formou dobírky nebo bankovním převodem. Po vyexpedování balíku do ruky doručí Česká pošta zásilku do dvou pracovních dnů. Číslo balíku a přepravní informace Vám Česká pošta zašle SMS zprávou či e-mailem.   K ceně zboží je vždy připočtena cena 120,- kč za poštovné (dobírka, doprava) a balné.

Reklamace a záruky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Podle ustanovení §428 odst (1) obchodního zákoníku, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho doručení. Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době. Nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, pokud není uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Vždy je však nezbytné, aby kupující předložil záruční list. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit písemně prostřednictvím emailové adresy info@azvita.cz , telefonicky, nebo písemně. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zácházením se zbožím, použitím, jenž jsou v rozporu s pokyny výrobce nebo distributora. Záruka se dále nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, přepětím nebo podpětím v domovní síti, násilného poškození nebo mechnického poškození (např. pádem). Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za škody způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod způsobených vnějšimi vlivy, událostmi, chybnou manipulací a v rozporu s upozorněními na etiketách výrobků. Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávájícího. Pro případy zde neuvedené platí přiměřené ust. § 409 – 470 a §619 – 627, přičemž prodávající i kupující je tímto reklamační řádem vázán.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky, nebo písemně.
Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Uveďte důvod reklamace a Vaši adresu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetím zboží.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu azvita na internetové adrese www.azvita.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu azvita. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze. Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.